Відповідь від МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

09.09.2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37; тел. (044) 417-81-81, 484-42-43, факс (044) 417-81-87

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України розглянув Ваше звернення від 05.08.09р. № Л-2944 та інформує.

Основним документом, який визначає вимоги до змісту освіти є Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.04 № ‘4. До зазначеного стандарту включено освітню галузь «Здоров’я і фізична культура», зміст якої реалізується в навчальних предметах «Фізична культура» і «Основи здоров’я».

Навчальний предмет «Основи здоров’я» поєднує елементи знань про збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я. Зміст програми структурований за чотирма змістовими лініями, що відповідають складовим здоров’я (життя і здоров’я людини, фізична складова здоров’я, соціальна складова здоров’я, психічна і духовна складові здоров’я) і містять теми з питань статевого виховання, а саме: статева належність людини; формування особистості з урахуванням статевої належності; взаємини людей різної статі на основі ґендерної рівності; стосунки у сім’ї; роль матері і батька у вихованні здорової дитини; формування гігієнічних навичок дівчат і хлопців; чинники ризику для репродуктивного здоров’я молоді; формування безпечної поведінки задля збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я юнаків і дівчат.

Висвітлення цих тем у навчальних програмах з «Основ здоров’я» має профілактичний характер. Під час розгляду названих тем акцент робиться на вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я, спілкування дівчат і хлопців на засадах дружби, шкідливість для здоров’я ранніх статевих контактів та вагітності неповнолітніх, зв’язок порушення моральних засад поведінки з поширенням СНІД в Україні тощо.

Окрім цього повідомляємо, що Державний стандарт загальної
середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України і
переглядається не рідше одного разу на 10 років. Ваші пропозиції щодо
внесення змін і доповнень до Програми з основ здоров’я для загальноосвітніх
навчальних закладів будуть направлені розробникам для розгляду питання
щодо доцільності їх врахування при подальшому доопрацюванні зазначеної
програми.

З повагою директор        О.А.Удод

Шкапоїд Н.І.425 34 96

 

Оставьте комментарий