Відповідь від МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАІНИ

09.09.2009

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАІНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-61-94,
Е-mаіl: moz@moz.gov.ua, www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925
17.08.2009р № 04.02.- 24 — 582500

Міністерством охорони здоров’я України розглянуто звернення учасників І Міжнародної науково — практичної конференції «Традиційна сім’я: неоголошена війна на знищення», щодо заборони операції штучного переривання вагітності в Україні, поширення протизаплідних засобів і контрацептивів серед репродуктивного населення, сексуальної освіти підлітків.

Демографічна криза в Україні супроводжується низьким рівнем народжуваності та високою загальною смертністю і в результаті від’ємним приростом населення. Така ситуація виводить проблему здоров’я і тривалості життя в ранг загальнонаціональних. Із загальним станом здоров’я населення невід’ємно пов’язаний стан репродуктивного здоров’я. Основне навантаження з проблем репродуктивного здоров’я припадає на жінок, їх репродуктивний ризик проявляється на сімейному і популяційному рівнях і в цілому об’єднує всі соціальні та медичні фактори, що ведуть до зниження народжуваності і погіршення здоров’я нових генерацій дітей.

Саме в контексті погіршення здоров’я жінок, проблема незапланованої або небажаної вагітності стоїть гостро в Україні. Аборт є одним із самих вагомих причин розладу здоров’я жінки. На жаль, штучне переривання вагітності поки що залишається методом регулювання вагітності. Міністерство охорони здоров’я занепокоєне такою ситуацією в країні. 3 огляду на це основною стратегією збереження здоров’я жіночого населення є профілактика небажаної вагітності.

Якщо ж говорити про світ у цілому, то в 98% країн аборт дозволений з метою порятунку життя жінки, в 62% — з метою збереження її фізичного й психічного здоров’я, в 42% — у випадках вагітності після зґвалтування або інцеста, в 40% — через дефективність плода, в 29% — по економічних і соціальних причинах, в 21% — на прохання.

Відповідно до декларованих прав людини в нашій країні жінка самостійно приймає поінформоване рішення про переривання вагітності. Тому, посилаючись на демократичний вибір кожної жінки нашого суспільства та профілактики кримінальних абортів, одним із першочергових завдань медиків є забезпечення виконання аборту в умовах лікувально-профілактичного закладу і більш безпечними методами.

За час самостійності України здійснена ціла низка заходів щодо попередження штучного переривання вагітності шляхом пропаганди здорового способу життя, впровадження контрацепції, широкої просвітницької діяльності, виховання у населення почуття відповідального батьківства та відповідальності за особистий стан здоров’я. Це сприяло позитивним зрушенням у сфері репродуктивного здоров’я, зокрема, — формуванню необхідних організаційних структур та призупиненню негативних процесів у сфері репродуктивного здоров’я і планування сім’ї: створено службу планування сім’ї. Основним завданням цієї служби є надання інформаційних послуг населенню щодо народження бажаної здорової дитини, а саме планування своєчасного народження.

Основним програмним документом діяльності служби охорони материнства та дитинства на сьогодні є Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849, основним із завдань якої є забезпечення умов безпечного материнства. Суттєву державну фінансову підтримку отримали заходи Програми з питань планування сім’ї. Наказом МОЗ України від 04.07.2007 № 372/34 «Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» визначається механізм реалізації заходів Програми основними виконавцями. Програма носить міжгалузевий характер, до виконавців залучені не тільки медичні фахівці, а й педагоги, юристи, працівники соціальної сфери, неурядові та громадські організації, а також місцеві органи влади.

Одним із важливих заходів, що направлені на зниження кількості абортів, є виконання Указу Президента України від 03.01.2002 № 5/2002 «Про заходи щодо заохочення народжуваності в Україні». Кабінетом Міністрів України видано розпорядження від 1 липня 2002 р. № 355-р «Комплексні заходи щодо заохочення народжуваності», впровадження яких сприяє поліпшенню демографічної ситуації в країні, підвищенню народжуваності, забезпеченню підтримки сімей з дітьми та посиленню соціального захисту материнства і дитинства.

Не дивлячись на те, що штучне переривання вагітності наносить непоправну шкоду здоров’ю аборт в Україні є легалізованим. За бажанням жінки (в терміні вагітності до 12 тижнів) аборт був легалізований в 1955 році (після періоду заборони з 1936 року). Легалізація аборту передбачала подальше зниження їх кількості шляхом подальшого розширення державних заходів заохочення материнства та виховного і роз’яснювального характеру. Із історії розвитку нашої держави відомо, яку непоправну шкоду наносить здоров’ю жінки кримінальні (зроблені за межами лікувального закладу) аборти, а в значній частині ціною такого аборту стає життя жінки. В 90-х роках питома вага жінок, які померли від кримінального аборту складала 93% від померлих від причин аборту (у 1987р. від причин, пов’язаних з абортом померло 96 жінок, від кримінальних абортів — 90. Саме до такого виду переривання небажаної вагітності прибігали жінки під час заборони аборту в державі. Заборона аборту в нашій країні неминуче призведе до росту кримінальних
абортів і, як наслідок, до росту материнських втрат. Тому Міністерство зацікавлене співпрацювати з усіма верствами населення в питаннях саме профілактики абортів, а не їх заборони. За рахунок підвищення доступності відповідних медичних послуг та поширення просвітницьких заходів серед населення частка кримінальних абортів значно зменшилась: з 1780 у 1991 р. до 6 у 2008 році. Зменшилась і кількість абортів у дівчат — підлітків 15 — 17 років: від 108829( абсолютна чисельність) у 2004 році до 3576 у 2008 році.

Завдяки цілеспрямованій політиці держави щодо профілактики абортів, впровадженню заходів планування сім’ї вдалося досягти за останнє десятиріччя зниження кількості абортів майже в 3 рази. Зниження кількості офіційно зареєстрованих абортів було більш істотним, ніж падіння числа пологів. У 1991-2008 р. число абортів знизилося більш як на 79%, у той час як число пологів — на 40%. Результати суттєві, проте рівень абортів в Україні у порівнянні з високорозвинутими країнами, залишається високим. Міністерство стурбоване зазначеними проблемами українського суспільства і вважає, що консолідація зусиль різних верств населення, в т. ч. релігійних конфесій, щодо викорінення абортів шляхом їх попередження та виховання високої моралі членів суспільства дасть змогу досягти спільної мети.

З повагою,
Заступник Міністра
В. Лазоришинець

3 комментария на статью «Відповідь від МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАІНИ»

Виктор пишет:
30.06.2010 в 14:19

О чём это они?…

Ответить

Нталія пишет:
07.05.2012 в 22:11

На мою думку, вони в якійсь мірі праві. Якщо жінка захоче зробити аборт, то її ніщо не зупинить, навіть заборона з боку заканодавства.А будуть процвітати нелегальні аборти,лікарі будуть заробляти «божевільні» гроші.Є жінки які зможуть заплатити,а бідні будуть помирати від ускладнень.А що буде найгірше, то те ,що буде купа бездомних дітей…Це не спасе від абортів.Легально, чи не легально, вони всеодно будуть.

Ответить

dionus ответил: ()

Было бы интересно знать точные цифры, но как мне кажется сейчас подавляющее большинство абортов совершается людьми (как женщинами так и мужчинами), которые вполне способны вырастить ребенка (и не одного), и идут на аборт просто потому что так все делают, и мол ничего зазорного тут вроде как нет. Законодательное запрещение абортов — это наиболее простой и эффективный способ перенаправить поток этих людей из абортариев в роддома. Что касается немногих остальных, которые будут делать аборты нелегально — то получается для этого слоя населения никаких изменений не произойдет — как делали так и будут делать. И даже если и будут проблемы, осложнения, летальные исходы и т.п. — то их количество будет на несколько порядков меньше сохраненных жизней родившихся в роддомах детей. Тут уж получается из двух зол выбирается намного меньшее.

Ответить

 

Оставьте комментарий